top of page

Mae Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd yn rhaglen 4 mis a rheolwyr sy'n cefnogi busnesau, ysgolion a reolir o fewn ffiniau Cyngor Caerdydd i weithio a dechrau gweithredu Economaidd Gylchol.

Group Circle.jpg

Prifysgol Metropolitan Caerdydd , Celsa Steel UK , One Planet Cardiff  One Blaned Cardiff 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Addewid Caerdydd (Datblygu'r Cwricwlwm). Ariennir y prosiect gan Gronfa Adnewyddu Cymunedol y DU.

 

Mae hwn yn brosiect prosiect sy'n gweithio gyda busnesau, ysgolion a rheolwyr o fewn ffiniau Cyngor Caerdydd. Mae prosiect CCEN yn y pen draw o 4 a fydd yn cefnogi rhagolygon i ddod yn ei gilydd i gael gweithio a datblygu safonau lawnach o egwyddorion Economi Gylchol (CE).

Mae ein rhaglen beilot yn mynd rhagddi'n dda nawr, ond ymunwch â'n  cymuned  os ydych am gael gwybodaeth am y wefan dyfodol.

Economi Gylchol

Rhwydwaith Arloesi

Llwyddiant Gwybodaeth

cynnig'r Dyfodol

Yn gweithio tuag at ennill diwastraff drwy recriwtio o economi gylchol

Creu Cymunedau Ymarferol i dorri canlyniadau busnes ac addysg i gydweithio i greu adnoddau i fynd i'r afael â heriau

IMG-20220216-WA0002_edited.jpg

Gweithdai Busnes

Bydd y CCEN yn cefnogi busnesau o fewn ffiniau Cyngor Caerdydd i ddod yn ei gilydd i ddyfarnu lawnach o egwyddorion Economi Gylchol ac yn asesu sut i ailgynllunio eu gwasanaethau i'r egwyddorion hyn.


Bydd y CCEN yn cefnogi busnesau drwy'r pedwar diwrnod cyfan yn mis Mawrth, Ebrill, Mai a Mehefin i:
 

 • Rhwydweithio gyda denu addysg.

 • Cyd-greu hysbysebu sy'n cyfleu'n glir i'w ddarllen o'r ysgolion cynradd hyn a ddaw yn sgil 'Twf Glân'.

 • Bydd yn effeithio ar fentrau a phryd. 

 • Creu a sbarduno mentrau i fodel busnes sy'n egwyddorion CE.

 • Deall pa nodiadau CE a cyfarwyddiadau sydd ar gael.

 • Diolch o'r sgiliau sydd eu hangen i bontio i fodel busnes CE.

 • Ar y cyd, cynulliad canolfan 'Twf Glân' mewn gweithio gyda Caerdydd a Llywodraeth Cymru.

Noder bod angen i ymgeiswyr (neu eu cynrychiolwyr) allu mynd i'r 3 o'r sesiynau hyn i fod yn gymwys ar gyfer y prosiect

Creu busnes ac addysg i wella gwybodaeth a sgiliau arloesi i symud i Sero Net

Cefnogi busnesau ac addysg i’r diwedd Deddf Llesiant'r Dyfodol a chanolfannau Twf Glân

IMG-20220216-WA0004_edited.jpg

Gweithdai Addysg

Bydd y CCEN yn cefnogi ysgolion a signalau o fewn ffiniau Cyngor Caerdydd i ddod i'w gilydd i ddyfarniadau lawnach o egwyddorion Yr Economi Gylchol a bydd yn rhoi'r cynnig i addysgwyr egwyddorion CE ar y cwricwlwm, mewn meysydd dysgu' r Dyniaethau a STEM. Mae hefyd yn cefnogi un o'r Pedwar Diben yn y Cwricwlwm Cymraeg Newydd sy'n seiliedig ar nodau, er mwyn helpu plant a phobl ifanc i ddod yn 'ddinasyddion cymwys, gwybodus sy'n barod i weithio yng Nghymru a'r byd ’ (Donaldson, 2015).


Bydd y CCEN yn cefnogi addysgwyr drwy bedwar diwrnod a dosbarth yn llawn (gan gynnwys dysgu) ym mis Mawrth, Ebrill, Mai a Mehefin i:
 

 • Rhwydweithio gyda chwmnïau sy'n egwyddorion CE. 

 • Cyd-losgi sy'n rheoli CE ar gyfer gweithwyr addysg uwch.

 • Cyd- hybu awgrymiadau/ disgrifyddion dyfarnu i egwyddorion CE.

 • Cyd- datblygu map o'r rhaglen 'CE hyfforddi'r athro'. 

 • Llunio cyllideb ar gyfer y gall ysgolion gostwng eu hôl troed carbon ac annog disgyblion i ddewis eu hôl troed carbon.

Noder bod angen i ymgeiswyr (neu eu cynrychiolwyr) allu mynd i'r 3-3 o sesiynau i fod yn gymwys ar gyfer y prosiect.

About

Adeiladu dyfodol mwy cynaliadwy

Wedi'i arloesi gan Ellen MacArthur, mae'r economi gylchol yn cynnwys ffyrdd newydd o feddwl. Mae prosiect mwy ‘traddodiadol’ o’r economi yn fwy llinol wrth feddwl, lle mae cynnig yn cael eu prynu, eu defnyddio, ac yna’n cael eu taflu i ffwrdd. Yn syml, mae'r economi gylchol yn system lle mae adnoddau fel adnoddau ac offer yn cael eu defnyddio, eu hailddefnyddio a'u had-dalu mor effeithiol, ac am gyhyd â hwy. 

Events

Dewch i ymuno â ni ar gyfer ein digwyddiad dathlu diweddglo, lle byddwn yn edrych ar yr hyn y bydd y rhain wedi gwella gyda busnes ac ysgolion ysgolion yng Nghymru o redeg mentrau economi gylchol. 

Upcoming Events

 • Digwyddiad Dathlu Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd
  Digwyddiad Dathlu Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd
  Maw, 13 Medi
  Ystafell Lletygarwch
  13 Medi 2022, 16:00 – 18:00
  Ystafell Lletygarwch, Adeilad Rheolaeth Ysgol Rheolaeth Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YB, DU
  13 Medi 2022, 16:00 – 18:00
  Ystafell Lletygarwch, Adeilad Rheolaeth Ysgol Rheolaeth Caerdydd, Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Rhodfa’r Gorllewin, Caerdydd CF5 2YB, DU
  dylunio â ni yn ein lliwliad diwedd prosiect Rhwydwaith Economi Gylchol Caerdydd.
bottom of page