top of page

Cwrdd â'r tîm 

Gary Walpole

Arweinir tîm Met Caerdydd gan  Dr Gary Walpole  sydd â deng mlynedd ar hugain o brofiad ym maes busnes ac addysg, ac ugain mewn sefydliadau addysg uwch. Mae Gary yn academydd uchel mewn rheolwr gyda hanes profedig o arwain nrhaglenni newydd a mawr. Mae'n awyddus i ymweld â'r datblygu sgiliau arwain ac arloesi.  Mae ganddo hanes profedig o ddysgu, datblygu arian a mentrau arwain a rheoli. Ar hyn o bryd mae'n cyfarwyddo'r prosiect prosiectau Arloesi'r Economi Gylchol (£3.9m, ESF). Cyn hyn, bu'n datblygu'r fframwaith a awgrymir gan raglen 'Arwain Twf' hynod lwyddiannus (£7.9m Cronfa Gymdeithasol Ewrop, cynnydd ION) a hyrwyddodd hybu a thwf busnes mewn mwy na 900 o fentrau bach a llwyddiant Cymru.  Yn ddiweddar, sefydlu rhaglen arloesi i fentrau Cymru gan gynnwys; y Rhaglen Arloesi Agored; Rhaglen DIPFSCC (wedi'i meistri'n rhannol gan Saesneg Cymru) a'r rhaglen Sgiliau Arloesi mewn Gweithgynhyrchu.  Yr oedd gynt yn y Ganolfan Ragoriaeth mewn gwasanaeth a Sgiliau Rheoli yng Nghymru (£2.9m) yng Nghaerdydd.

Louise Dixey

Louise Dixey  yw Cydlynydd y Prosiect ym Met Caerdydd. Mae 20+ o flynyddoedd o ennill gwobrau ac yn y DU bwrlwm mewn cynaliadwyedd (yn ardal y maes twristiaeth a twristiaeth), ymchwill, cymorth rhyngweithiol ac ysgrifenedig â brwdfrydedd.

Eoin Bailey

Arweinir tîm Celsa gan  Eoin Bailey , Rheolwr Arloesi'r DU, ar gyfer Celsa Steel UK.  Bydd Celsa yn
derbynnir gwybodaeth helaeth am yr economi gylchol, mewn modd parod a gweithredol,
i'r cylchol gwyrdd. Gyda cyfranogwyr cCEN, bydd Eoin yn rhannu ei 15
blynyddoedd o brofiad gyda chwmpasu a mapio'r sgiliau, yr wybodaeth a'r gallu sydd eu hangen
trosglwyddo i economi gylchol.


Mae Celsa yn ailgylchu 1.2m twnnel o ddur sgrap bob blwyddyn yng nghanlyniadau, ac maent wedi cynhyrchu o 1m twnnel o gynnyrch sy'n cael ei wneud yn y DU i'w ddefnyddio i adeiladu yn y DU. Mae cynigion Celsa yn cynnwys 98% o ddeunyddiau sydd wedi'i ailgylchu, yn 100% ailgylchadwy ac wedi'u hardystio yn safon 'Eco Atgyfnerthu', 'Susteel', 'BBA' a safonau BES6001. Yng Nghymru mae Celsa yn cefnogi 1,100 o swyddi uniongyrchol a 3,500 o swyddi swyddi, sy'n ymestyn i 5,500 o swyddi y DU ac mae ganddynt brofiad helaeth o addysg yn ardal Caerdydd. Mae Celsa yn aelod o'r Grŵp Partneriaeth leol ar gyfer cymunedau yn Gyntaf STAR (rhaglen lleol  Llywodraeth Cymru i wella'r amodau a'r newidiadau i bobl o awdurdodau lleol yng Nghymru) n aml yn ymwneud â phrisiectau lleol ac yn gweithio gyda sefydliadau fel Cadw Cymru'n Daclus, Addewid Caerdydd a gwyliwr Caerdydd. Bydd gwybodaeth ar draws yr adrannau Arloesi, gweithredu a Sgiliau gyda'r Awdurdod Lleol a Llywodraeth Cymru yn cael eu trosoli gan y prosiect.


Mae CELSA UK yn bartner i fenter Clwstwr Diwydiant De Cymru (SWIC), ac wedi partneru i Lwybr Sero Net i gyrraedd dim oriau erbyn 2030 ac mae'n cefnogi Lles ar gyfer y Dyfodol
Deddf cyfatebol (Cymru). Mae Grŵp CELSA wedi cydweithio i Gompact Byd-eang y Cenhedloedd Unedig a'r Nodau Datblygu Cynaliadwy.

Jill Davies

Jill Davies  yw'r arweinydd Addysg. Mae gyrfa lwyddiannus ym maes rheolwyr yn cynnig cwmni Marks and Spencer plc, mae gan Jill dros 25 mlynedd o brofiad o redeg busnes Hyfforddiant a Datblygu gan gynnwys 15 mlynedd yn gweithio ar ddatblygu Busnes Llywodraeth Cymru. Mae hi'n weithiwr proffesiynol yn dysgu ac yn disgwyl, sy'n gallu cynnig cymorth i'r ysgol yn olynol. Mae Jill yn cael eu dewis yn y rhanbarth. 

Mae bod yn Arbenigwr Buddsoddwyr mewn Pobl ac yn Asesydd ar gyfer Gwobrau Hyfforddiant y Dywysoges Brenhinol wed rhoi cyfle i weld a rhannu arfer gorau ar dynnu cylch eang o gylchoedd.  Mae Jill wedi gweithio i fod yn rhan o dîm LEAD Cymru/ION ym mhentref Abertawe, gan ysgrifennu a rheolwyr wedi'u datblygu gan, hyfforddi a rhaglennu dros 800 o raglenni.

Tony Burnett

Tony Burnett  yw prosiect CCEN. Mae Tony yn debygol o fod yn effeithiol a phob dysgu unigol, y tîm a ddyfarnwyd i'w dyfarnu yn ystod y cyfnod gweithredol. Mae'n meddwl y byddai'n syniad da i bobl mewn sefydliadau sy'n canolbwyntio ar y dyfodol. Mae gan Tony brofiad yn y DU ac yn dangos o ddechrau, rheoli newid mewn sefydliadau masnachol, cyhoeddus a di-elw.

Mae Tony yn addysgwr cymdeithasol ac ar hyn o bryd yn rhaglen ac yn arwain addysgeg ar gyfer prosiectau Cymunedau Arloesi'r Economi Gylchol yn Abertawe. Mae wedi treulio'r 10 mlynedd diwethaf yn datblygu arwain mewn uwch dimau rheoli i'w sefydlu i redeg sefydliadau mwy cynaliadwy sy'n barod i dyfu i fod yn rhan o brosiectau llwyddiannus LEAD Cymru, datblygu sgiliau ar gyfer arloesi mewn Gweithgynhyrchu.

Rhys Chales

Mae Rhys Charles  yn hwylusydd ar gyfer prosiect CCEN. Gyda chefndir mewn cemeg, gwerthiannau deunyddiau a reolir, mae gan Rhys ymweld mawr mewn economi gylchol a photensial gwastraff fel adnoddau ailgylchu. Mae'n hybu'r diwydiant o bontio ynni tuag at economi gylchol sy'n defnyddio adnoddau'n effeithiol a'r costau cymdeithasol, economaidd ac economaidd y bydd eu creu. 
Drwy weithio ym maes rheoli gwastraff a'i hyfforddiant ôl-raddedig mewn gradd â diwydiant, mae Rhys wedi ennill profiad helaeth o'r sector WEEE, sef gwybodaeth sylfaenol am y sector gwastraff a'r cyfarwyddiadau cynorthwyol sy'n ei reoli._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_

bottom of page